Varsity Blue/WhiteVarsity White/GoldJunior Varsity